Recent content by I ketut Artana

  1. I

    mau nyari gadis byasa ajj yg pnting juju dan baik hati yg siap pindah agama hindu... smp ato smk...

    mau nyari gadis byasa ajj yg pnting juju dan baik hati yg siap pindah agama hindu... smp ato smk ... boleh saja
  2. I

    halloo guyzz

    halloo guyzz


Top